foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


facebook.com/MoudraKocka
info@moudrakocka.cz
Moudrá Kočka

Podpořte domácí vzdělávání a svobodné školy sdílením

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

"Průměrná střední škola je skvělou přípravou na opravdový svět, pokud žijete v totalitní společnosti. "

 

Video s českými titulky: 


Při práci Edward Deci a Rich Ryan na univerzitě v Rochesteru prošli dostupné výzkumy a teorie v oblasti psychologie a předložili, že existují 3 věci, které lidé potřebují. A myslím, že shledáte tyto potřeby obzvláště aktuální. Obzvláště důležité. Jedná se o věci, o které se zajímají dospívající lidé. A mohli bychom to nazvat A B C motivace, potřeb.

A symbolizuje AUTONOMII, což znamená, že potřebujeme mít nějakou moc ohledně toho, co děláme. Potřebujeme mít slovo ohledně našich životů. Potřebujeme se také účastnit na rozhodování o věcech, které nás ovlivňují, narozdíl od pocitu, že jsme jen figurky.

B symbolizuje BELONGING = SOUNÁLEŽITOST Potřebujeme cítit spojení s ostatními lidmi. Potřebujeme být přijímáni, aby o nás věděli. Že jsou naší součástí.

C symbolizuje COMPETENCE = KOMPETENCE. Potřebujeme cítit, že jsme v něčem dobří, dobří ve věcech, které jsou pro nás důležité. Což neznamená dostat 95 bodů v testu, protože jsme se nabiflovali hromadu zapomenutelných faktů do naší krátkodobé paměti. A měl bych na to být hrdý a někdo nám dá sušenku jako čoklovi za to, že jsme dostali vysoký počet bodů. Myslím tím opravdové schopnosti, které jsou pro učího se člověka důležité. Být schopný porozumět důsledkům a prezentovat tyto vědomosti.

Autonomie, Sounáležitost, Kompetence.

A v tomto kontextu prosím přemýšlejte o typické střední škole.Udělám výtah z díla Lindy Darling Hammondové, profesorky ve Standfordu, která napsala následující. Přečtu Vám dvě dlouhé věty, které jsou ohromující. Mnoho z dobře známých problémů při dospívání není pro období puberty nezbytných, ale souvisí s nesouladem mezi vývojovými potřebami dospívajícího člověka a zkušenostmi, které střední školy na druhém stupni poskytují. Když studenti potřebují blízké vztahy, zažijí velké neosobní školy.Když si potřebují rozvinout autonomii, zažijí jen málo příležitostí k výběru či trestající přístup kvůli disciplíně. Když potřebují zdroj výzev k poznání a příležitosti k demonstraci svých schopností, zažijí jen práci zaměřenou především na zapamatování si faktů.

Já ani nevím, jestli znala Linda Darling Hammond shrnutí od Deciho a Ryana, ale všimněte si, že použila Autonomii a Kompetence a namísto Sounáležitosti použila slovo Blízké vztahy, ale jsou to ty samé tři věci. Hlavním sdělením je, že střední školy jsou takřka navržené k tomu překazit, co dospívající lidé nejvíce potřebují. Dokonce se zdá, že to není jen tak náhodou. Myslím tím, co by mohlo být pro děti, které zoufale touží po spojení, horší, než je hodit doprostřed obrovského a jak se zdá bezcitného prostředí střední školy, kde se cítí neviditelní, anonymní, ztracení.

To neznamená, že jsou učitelé nevšímaví nebo sadističtí, ale že celá struktura školy je dysfunkční, protože je hozeno dohromady moc lidí, často na krátké časové úseky. A potom se zase promíchají. Takže se mnoho středoškolských studentů vůbec necítí, že by je dospělý opravdu znal.A je těžké dokonce navázat vztah se svými vrstevníky. Ještě horší by bylo opatření, kde je nastavena soutěživost. Kvůli uměle nedostatkovým dobrým známkám, uznání či ocenění. A soutěživost jakéhokoliv druhu říká: "Já můžu vyhrát ,jen když ty selžeš." Takže teď jako důsledek systému odměn, známkování nebo jakéhokoliv soupeření, které se bohužel často používá i v alternativních školách, jakýkoliv druh soutěžení, znamená smrt pro komunitu. Protože to vycvičuje studenty, aby pohlíželi na své vrstevníky jako na rivaly namísto jako na spojence. 

Tím pádem jsou mnohonásobné škody dokonány. Díky anonymitě, která byla vytvořena. Oni potřebují spojení. A cítí se ztraceni nebo dokonce poštváni proti svým vrstevníkům. Co by mohlo být horšího pro dítě, které potřebuje mít nad sebou kontrolu, než strávit dny následováním pravidel jiných lidí, kteří jim nařizují, co mají číst, kam jít, co dělat.

"Průměrný adolescent v americké škole má mnohem menší rozhodovací slovo ohledně toho, co bude dělat, než průměrný předškolák."

Ve školce alespoň vytvoří kolečko a baví se o tom, jestli budou trávit více času u stolečku s vodou nebo s pískem. A ačkoliv patnáctiletý člověk má kapacitu učinit více rozhodnutí než pětiletý, tak má méně příležitostí. Jak moc logické se jeví to, že očekáváme, že teenageři, kteří byli donuceni následovat pokyny, že se z nich stanou lidé dělající zodpovědná rozhodnutí. Průměrná střední škola je skvělou přípravou na opravdový svět, pokud žijete v totalitní společnosti. A první den na hodině typické střední školy dostane dítě studijní plán, který je z větší části ohledně výhružek. První den školy dostane něco, co říká: Když uděláš tohle, uděláme ti tamto, pokaždé když přijdeš později,stane se tohle.. Z každého bodu na papíře slyšíte: Tohle místo se ti líbit nebude! Nevěříme ti! A my tě nějak přinutíme k poslušnosti!

Je to místo, které je ve skutečnosti proti autonomii, namísto podpory.

Učitelé, kteří podporují autonomii, jak ukázal výzkum, hledají iniciativu od dětí. Učitelé, kteří je chtějí ovládat, usilují o to, aby byly děti poslušné.

A nakonec co by mohlo být horší pro děti, které potřebují najít smysl a místo ve světě,než se k nim chovat jako k pasivním přijímačům, do kterých pumpujeme fakta. Sedí tam v oddělených lavicích, a někdo na ně chrlí informace o genetickém kódu nebo o romantické poezii nebo co to sakra je. Namísto důležitých poutavých projektů, samé textové učebnice, přednášky a testy dosahují statutu továrny na fakta.

Víte mimochodem rozdíl mezi typickou americkou státní školou a opravdu bohatou příměstskou střední školou? V majetných školách malé skupiny uvolněných dětí poslouchají učitele,ve státních školách by děti poslouchat učitele měly. Je to příliš centrované na učitele, v mnoha případech dokonce i na drahých alternativních školách. Ale stále to nemá nic společného s opravdovým aktivním učením.


Copyright © 2019 Moudrá Kočka Rights Reserved.