foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


facebook.com/MoudraKocka
info@moudrakocka.cz
Moudrá Kočka

Podpořte domácí vzdělávání a svobodné školy sdílením

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Aneb jak pediatr radí maminkám, jak se starat o své děti.  

Je pozoruhodné, kolik brainwashingu byli či jsou lidé schopni přijmout. Jak moc byli oddáni bezmyšlenkovitě napospas cizím autoritám. Chtěli získat jedničku od pana doktora, ignorovali dětské potřeby – existenciální potřeby, nikoliv rozmary. A potom se divíme, proč je to s dětmi tak těžké? Nebo je to trochu těžké s námi? Kolik generací na tomto modelu vyrostlo? Kde se berou ty škodlivé a nevyžádané rady, které na nás předchozí generace či "experti na děti" chrlí? Pro kolik z nich byl názor autority důležitější než pláč vlastního dítěte. Proč jsou lidé ochotni poslouchat rady někoho s titulem doktor, který tvrdí, že chce pro dítě to nejlepší a ve skutečnosti poštvává matky proti dětem? Proč rodiče nechají plakat toho, koho ve skutečnosti v hloubi duše milují nejvíce na světě? Kde získali ten pocit, že se musí zalíbit někomu cizímu, i když po nich chce něco, co je proti všem jeho instinktům a přirozenosti? A na závěr (viz konec článku)… Jde to i jinak?

Kniha NAŠE DÍTĚ od Mirky Klímové-Fügnerové prošla 13 vydáními. Od prvního vydání v roce 1944 do třináctého v roce 1971 uběhlo mnoho let, kniha vycházela masově a dle popisu v každém vydání: „Názory a rady v knize obsažené jsou získány dlouholetou zkušeností kvalifikovaných pracovníků a představují dnešní mínění vedoucích odborníků čs. dětského lékařství.“ Bohužel tyto názory nejsou žádnou výjimkou ani dnes. Dnešní dětští lékaři a experti na děti si to zažili či praktikovali v bledě modrém provedení. A má i své pokračovatele. Estevillovy metody, metody kontrolovaného pláče, vynucené režimy, atd. 

Kniha naše dítě byla recenzenty nazvána „biblí rodičů”, v níž lze nalézt odpověď na každou otázku, a přivítáno jako kniha, jež „dosud v našem písemnictví nebyla a jakou bychom marně hledali v cizí literatuře”a)  Takový klenot, který jsme si snad ani nezasloužili. Také však poučky a výhrůžky z knihy slýcháte neustále dokola? Kolik generací na stejném modelu ještě vyroste? Záleží na Vás.

Koho voláš, drobečku? Copak nevíš, že maminka četla knížku od odborníka, který si myslí, že o Tobě něco ví? Nepřijde za Tebou. Nechá Tě plakat. Myslí si, že Tě tím učí něco užitečného. Nevěří sama sobě ani Tobě. Byla vycvičena více myslet a pochybovat a méně cítit a důvěřovat. Ona si vážně -myslí-, že Ti  tak dává najevo lásku. Je ale dost možné, že Ty -cítíš- něco úplně jiného. Byla vytrénována poslouchat bezhlavě cizí pokyny  a ne svůj  vnitřní hlas. 

"Zjistíte-li, že dítěti nic není, nechte je chvíli křičet. Je-li to jen trochu možné, vydržte i hodinu křiku. Nedejte se oblomit a nevstávejte k němu"  (2. měsíc na světě)

A teď už spi. A už se neboj. Nemáš čeho. Vím, že když to slyšíš, vůbec neznamená, že to i cítíš. 

Dřív nebo později to stejně vzdáš, musíš, jinak by Ti puklo srdce.

Výňatky z knihy jsou značeny kurzívou:

 Poznámky Moudré Kočky uvedeny ►

První měsíc

 Moderní matka dítě nechová, myslí-li se tím dlouhé nošení a „pšíkání“ dítěte. „

 „Chcete vychovat ze svého kojence zhýčkané dítě? Chcete uškodit správnému vývoji jeho povahy? Chovejte jej!“¨

 

„Dítě má mít u nás pocit jistoty a lásky. Proto je máme občas k sobě přitisknout a konejšit je klidným hlasem a hlazením. Ovšem pozor! Pláče-li dítě, svádí to pudově se k němu sehnout, zvednout je k sobě, přitisknout a houpavým pohybem je znovu uspávat. Překonejte tento pud!

 

►ANO, PŘEKONEJTE SVÉ PUDY, PROTOŽE PŘÍRODA JE NAPROSTO HLOUPÁ.

 

„Pláče- li vaše dítě často a dlouho, jednu až dvě hodiny, je tím pravděpodobně vinno jeho zažívání. „ ► Všechno svedeme na bříško, jistě to nemá nic společného s překonáním našich pudů.

 

„Křičí vaše dítě příliš?

Možná si to jen myslíte. Dívejte se na hodinky (►NEKRMTE DÍTĚ TEHDY, KDYŽ CHCE A POTŘEBUJE ONO, SLEDUJTE TABULKY), a přesně si zapisujte dobu křiku (►Takže místo toho, abychom ty ruce použili na uklidnění dítěte, tak budeme zírat na hodinky a zapisovat si, jak dlouho křičí o pomoc?). Možná, že jen vaše mateřská či otcovská úzkostlivost má pocit, že dítě křičí po celý den! A zatím jde jen o několik čtvrthodinek za celý den. Je li všechno v pořádku – lékař vás ujistil (►protože autorita je polobožstvo, dítě i vaše mateřské instinkty jsou neerudované a úzkostlivé) že je dítě zdrávo, a vy se přesvědčíte, že má dostatečnou péči – je docela přípustné, aby dítě chvíli křičelo před každým pitím. Tuto dobu si pokřičí, ať je chováte, hýčkáte či vozíte. Proto je lépe, netišíte-li dítě těmito prostředky. Vydržte! Nebude to dlouho trvat a děťátko z křiku vyroste.

 

První přiložení

Prvních dvanáct hodin po porodu se dítě zpravidla k prsu nepřikládá  (►většinou bylo odvezeno na novorozenecké ODDĚLENÍ od slova ODDĚLIT od matky). Může se mu však podat několik lžiček vlažného slabounkého čaje oslazeného cukrem, zejména křičí-li. …Bez mléka vydrží dítě i několik dní bez újmy na zdraví, dostává-li dost tekutin (10-12 lžiček oslazeného čaje po 3 hodinách).

 

Dokud ležíte v ústavu, dotud mají všichni masku při zacházení s dítětem.

Napoprvé přiložíme dítě třikrát až pětkrát za den, příští den můžeme již přikládat každé tři hodiny s šestihodinovou noční přestávkou. (► ROZHODNĚ NE, KDY SI DÍTĚ ŘEKNE. Je úplně jedno, že matka z nalití dostane zánět nebo že dítě propláče půlku dne, hlavně, že to bude dle tabulky. Není divu, že spousta maminkám dochází tak brzy mléko nebo s kojením bojuje od porodnice.)

Jakmile vám lékař nebo asistentka dovolí vstávat, což bude asi za tři až pět dní, budete už ponenáhlu kojit dítě vsedě.

 

 

 

Druhý týden života

Dítě po kojení – Rozhodně je nemáme chovat, kolébat a houpat.

Pláče li dítě v mezidobí kojení, vyměňte pleny, narovnejte lůžko a prádlo. Zkuste, nemá-li žízeň (1-2 lžičky převařené vody nebo čaje), ale pak už je nechlácholte. Později se budeme vytrvale snažit, aby dítě od kojení v 21 hodin do ranního kojení nepřetržitě spalo. (►Nazývejme věci pravými jmény – NECHÁME HO V POSTÝLCE VYŘVAT A KDYŽ ZJISTÍ, ŽE SE POMOCI NEDOVOLÁ, TAK TO VZDÁ A PŘESTANE NÁS OTRAVOVAT. Čili jsme ho „naučili spinkat“.)

 

Druhý měsíc novorozence

Spánek

Může to být také noční doba, kterou probdí, a to je jistě celé rodině velmi nemilé. Málokteré dítě vydrží totiž v tomto věku dlouho bdít a nekřičet! Nezbývá než s velkou trpělivostí snášet dětský křik také v noci a nepodporovat návyk nočního buzení.

Jak to učiníme? Nebudeme se s dítětem v noci dlouho zabývat. Zakřičí-li, přesvědčíme se, zda je mokré a převineme je. Potom je necháme opět ležet ve tmě samotné. Jestliže zvednete dítě na ruku pokaždé, jakmile zakřičí, brzy je naučíte, že trochu křiku přivede mu vždy někoho, kdo se s ním mazlí, chlácholí je a vůbec mu věnuje pozornost. Tím se ustálí návyk probouzet se křikem. Spánek se tím přetrhuje, kazí a pozbývá občerstvující účinnosti.

Zjistíte-li, že dítěti nic není, nechte je chvíli křičet. Je-li to jen trochu možné, vydržte i hodinu křiku. Nedejte se oblomit a nevstávejte k němu! Uděláte-li to, přispějete jen k tomu, že si děcko osvojí velmi tvrdošíjně návyk ponocovat.

 

Líbání

Matka je často přemožena pocitem, že musí své dítě zlíbat. Vždyť děťátko je roztomilé, kulaťoučké, tak líbezně spí, rozkošně natahuje ručičky a nožičky! Všechno, všechno láká k hýčkání a líbání.

Přesto vám však neradím, abyste této slabosti podlehla, ledaže byste dítě líbala na ta místa, která si děťátko nemůže strčit do úst a na něž si nedosáhne.

 

 

Třetí měsíc

Zhýčkané dítě

Pravou lásku projevíte dítěti tehdy, jestliže jeho výchovu správně vedete a usměrňujete, takže dítě vyroste v jedince zdravého a ukázněného. Ale také můžete dítě „milovat“ tím, že mu vyhovíte, kdykoli křičí, a tím mu pravděpodobně dopomůžete k tomu, že vyroste v stvoření sobecké, svéhlavé a nešťastné. Nyní je vhodný čas, abyste se rozhodla pro jeden či druhý způsob.

 

Čtvrtý měsíc

Pomoc pracující matce

Jesle vychovávají děti ke společnému soužití s ostatními dětmi, k lepšímu vývinu těch rysů povahy, které jim budu užitečné: pomáhají vychovávat v dětech smysl pro kolektivní život, ohled na druhé, samostatnost, kázeň, dobré hygienické návyky, někdy musí i napravovat špatnou výchovu rodiny: odvykají dítě zhýčkanosti, vyběravosti, vzteku.

…Jesle jsou denní a týdenní (od po-pá)…

 

Vybavení postýlky

Nelitujme dítě, že spí na tvrdém slamníčku nebo matraci. Sami jsme také neměli v dětství nic pohodlnějšího, byli-li naše rodiče rozumní! Dítě necítí totéž, co my, kteří vyžadujeme již trochu pohodlí.

 

Některé dítě si mění noc v den

Je opravdu pozoruhodné, že některé děti od narození jsou v noci čilé. Zpočátku křičí, takže se musí k nim několikrát vstávat, ale ani po šesti týdnech, někdy ani po půl roce nejsou velké změny. Alespoň jednou dvakrát za noc se probudí, chtějí čisté pleny nebo mají žízeň apod.

Sklon k nočnímu bdění dovedou některé děti podržet velmi dlouho. Sotva se naučí žvatlat, budí o čtvrté hodině zrána svým ťaťa mama! Nepřicházejí tím ovšem nikomu vhod.

Často takové děti také ze spaní vykřikují nebo hovoří, a tak připravují svým rodičům velké trápení, neboť dospělý člověk těžko usíná, je-li v noci buzen.

… Celá jeho životospráva má být dvojnásob pečlivě podřízena hygienické kázni, tak jako jeho duševní život je třeba ukáznit. Nečekejte však okamžitý úspěch. Výchova každého dítěte vyžaduje nekonečné trpělivosti. Naevzdávejte se proto hned svého ukázněného postupu. Buďte ujištěna, že by si dítě nesprávným návykům nejen neodvyklo, ale ještě je mnohem zhoršilo, kdybyste je nesmlouvavě nevedla.

 

Péče o tělesný vývoj

… Nenoste je dlouho!

 

Pátý měsíc

Pravidelnost ve všem

Základní podmínkou vytvoření dobrých návyků je pravidelnost. Musíte ovšem sama dodržovat pravidelný denní pořádek do všech podrobností.

Řídila-li jste se přesně pravidelným plánem, naučilo se už vaše dítě očekávat krmení, koupání a dobu spánku v určitou hodinu. Dítě, jež není takto vedeno, umí vzbouřit a rozrušit celý chod domácnosti.

(►zavedení vynuceného režimu řízeného zvenčí, komunistického režimu i doma)

 

Šestý měsíc

Nejvhodnější strava pro dítě do devíti měsíců je mateřské mléko, ke kterému se přidávají potřebné doplňky.

 

Organizace domácnosti

Rozmyslete si to a raději posuňte hodinu rodinné večeře, než abyste dítěti nezachovávala pravidelnost! Dítě umyjte, nakrmte a uložte odděleně. Potom teprve večeřte vy. Nesnažte se ani usnadnit situaci tím, že dovolíte dítěti, aby sedělo s vámi u večeře, což je značně rozšířený zlozvyk. Příliš se tím rozdovádí. Potom nechce v noci spát!

 

Spí vaše dítě špatně?

Od začátku máte dítě učit tomu, že se v noci spí. …

Hodinu spánku musíte tedy zachovávat naprosto přesně každý den.

 

Spí vaše dítě s otevřenýma očima nebo otevřenými ústy?

O dítěti, které spí s otevřenýma očima, se říká, že spí jako zajíc. Není to známka nemoci, je-li jinak vaše dítě zdravé.

(►nebo tak beznadějně koukají před sebe ti nejzlomenější jedinci?)

 

Pozor na nemoc!

Spí-li dítě v noci špatně, může to být jen špatná výchova, ale také se takto někdy hlásí nemoc.

Dítě, které stokrát v noci zlobí pro nic za nic, může po stoprvé „zlobit“ odůvodněně. Nebuďte nikdy netrpělivé a nepeskujte dítě.

Je-li vše v pořádku, jděte spát a nechte dítě vykřičet.

 (►►► A toto je v pořádku??? Když to říká doktor, tak přece musí!)

 

Zaměstnaná matka

Máte dítě v jeslích? Nebo u něho máte někoho doma? Nic se nebojte, že se vám odcizí, že vás nebude mít rádo nebo že vy sama z něho nic mít nebudete, že zameškáte krásnou dobu jeho duševního probouzení, že všechny radosti z děcka bude mít někdo jiný.

Není to pravda. Máte-li své dítě ráda a chcete-li mu dát to nejlepší vychování, pracujete-li pro ně a věnujete-li mu oddaně každou svou volnou chvíli, vaše dítě to pozná a bude vás mít rádo. Rodiče získají autoritu a lásku dítěte jen svojí prací, jak říká Makarenko.

A že ho málo užijete? Naopak. Chvíle prožité společně jsou mnohem vroucnější, plnější a intenzivnější, než kdybyste byla stále kolem svého dítěte. Vaše přítomnost je pro dítě svátkem tak jako pro Vás.

Nesmíte ovšem v této chvíli dítě hýčkat, ani zase stále hubovat. Chovejte se laskavě, ale pevně. Bylo by nejhorší pro jeho výchovu, kdybyste si říkala: „ Mám je tak málokdy, trochu mu povolím, ať mě rádo vidí!“ Dítě si neváží nedůslednosti, nemiluje slabost. Také ovšem je neodpuzujte neustálým okřikováním a sledováním!

Učiňte výchovné otázky s předmětem rozhovoru na besedě rodičů s lékařem v jeslích. Nic by nepokřivilo povahu vašeho dítěte jako nesouhlas mezi výchovou v jeslích a výchovou doma.

 

Nemocný kojenec nepatří do jeslí.

Při ranním příjmu dětí v jeslích se provádí tzv. sanitární filtr. Filtrem – prohlídkou a změřením teploty- který provádí odborná dětská sestra, projdou jen zdravé děti.

Dítě podezřelé z onemocnění může sestra přijmout jen po poradě s ředitelkou, a to až do vyšetřením lékařem jeslí, ovšem uloží je do izolační místnosti, ne mezi ostatní děti. Při sanitárním filtru je průvodce přítomen a nesmí nic vyšetřující sestře zatajit.

….. Jsou-li z nějakého veřejného důvodu zavřeny jesle, mateřská škola nebo útulek………

 

Seznamte se s hygienou v jeslích

Na bezvadné čistotě závisí zdraví a životy dětí.

 

Budí se dítě často?

V tomto věku má již dítě spát nepřerušeně celou noc. Má již vypěstován návyk, že usne samo, bez vožení, zpěvu, houpání, šidítka. Vzbudí-li se však, vykřikuje-li v noci ze spaní, svěřte se lékaři při návštěvě v poradně.

 

Křičí dítě často?

Křiklounství má svou příčinu. Víte přece, co máte učinit, křičí-li dítě: chvíli je necháte křičet, aby si nezvyklo přivolávat vás pro každou maličkost. Potom prohlédněte pleny, oděv, přesvědčíte se, nemá-li žízeň, není-li mu zima nebo horko, není-li nemocné.

Zní to velmi odměřeně a chladně, vypočítáváme-li jmenované možnosti dětského křiku. Neznamená to však, že střízlivě přezkoumáte tyto příčiny, napravíte je a víc si dítěte nevšimnete! Jistě budete po celou tu dobu s dítětem chlácholivě rozmlouvat, konejšit je klidným, laskavým hlasem. Dítě má mít pocit bezpečí a pohody domova a k tomu nestačí pouhá nezúčastněná péče.

 

 

KVÍZ pro rodiče PŮLROČNÍCH MIMINEK

Vysvědčení pro rodiče

Zkoumejte své svědomí.

Přezkoumejte si, jste-li dobrým otcem a matkou, pečujete-li správně o své dítě!

Napište si vysvědčení. Známky vám dá vaše svědomí.

 

Dítě má svou postýlku. Ano-  3 body

Dítě usíná samo. Ano – 3 body

Dítě vozíte, dokud neusne. 0 bodů

Máte otevřené okno v pokoji, kde leží dítě, celý den a celou noc. 3 body, celou noc 2 body, občas před spaním 1 bod

Dbáte ve všem pravidelnosti. 3 body. Připouštíte někdy výjimku. 1 bod.

Dáváte dítěti kaši. 3 body. Dítě se nenaučilo dosud kaši jíst. 0 bodů.

Dítě je pod pravidelným lékařským dohledem. 3 body. Chodíte k lékaři jen občas, nepravidelně 2 body. Vůbec 0 bodů.

 

Zaškrtněte body, které odpovídají vaší péči. Sečtěte zaškrtnuté body. Nejlepší součet bude mít jen velmi málo rodičů. Máte-li jen … bodů, zamyslete se nad svou péčí a přidejte!

 

Na co je třeba pamatovat v šestém měsíci dětského života

Je vaše dítě stále pod lékařským dohledem? Jen tak předejdete různá nebezpečí.

 

Připomeňte lékaři v poradně, že je dítěti už půl roku - aby vám řekl otevřeně, jak je spokojen s vaší péčí!

 

(► Naprostý souhlas, dítěte se raději na nic neptejte, to byste slyšet nechtěli!)

 

Osmý měsíc

V osmém měsíci – řídíce se ovšem radou svého lékaře – dokončujeme odstavení. Nejprve ranní kojení nahradíme pitím z láhve nebo z hrnečku, podáváme plné mléko, 200 g v jedné dávce.

Začneme tedy asi v polovině osmého měsíce, aby do konce devátého měsíce bylo odstavení dokončeno.

Sušené mléko je bezpečnější.

Noční krmení v tomto měsíci už dávno odpadlo. Pomalým a postupným odstavováním se podaří přemoci nesnáze s dítětem, které se nechce vzdát výživy z prsu, ale také nesnáze matčiny. V příštím měsíci si povíme o způsobech, jak pomáhat matce při případných potížích s mléčnou žlázou.

 

Ohrádka

Zahrádka je velkou radostí pro dítě, je to vlastně tělocvična. Pro matku je zahrádka úlevou, neboť v ní je dítě bezpečné, vzdáleno od všech nebezpečných míst, jako jsou kamna, schody, a studených i špinavých míst.

V zahrádce má dítě mnoho možností: Sahá na tyčky, lomcuje jimi, šplhá rukama po nich- až  se jednou postaví samo! Jaká to bude radost!

Neodcházejte od dítěte, dokud jste nezavřela postýlku nebo zahrádku.

(► S sebou ho vzít zřejmě nemůžete.)

 

Výchova dítěte

Dítě má být vedeno k tomu, aby uposlechlo vašich pokynů. Někdy v tomto věku pozorujeme u dítěte neposlušnost. Vznikla nesprávnou výchovou.

 

Učíme sebeovládání

Pečujeme o dítě tak, aby si čistotu oblíbilo, aby si na ni zvyklo a stále ji vyžadovalo. Tím zároveň pojme i odpor k nečistotě.

… Tvrdé a rovné lůžko otužuje, odvyká změkčilosti.

Pláč je první věc, kterou se dítě učí ovládat. Rozumní rodiče nechovají a nehýčkají dítě, když pláče, nýbrž naopak tehdy, je-li hodné. Je třeba dítě pochválit, že nepláče a nekřičí. I kojenec brzy pochopí, jak to myslíme!

 

 

Devátý měsíc.

… Proto se dítě v tomto měsíci úplně odstaví a množství kravského nebo sušeného mléka, které dítě požívá, zmenší se na tři dávky. Jsou ovšem důvody, pro které je někdy třeba odstavení posunout (průjmy). O tom rozhodne lékař.  Odstavení je nutno doložit v těchto případech o jeden nebo dva měsíce.

 

Desátý měsíc.

Veďte dítě nesmlouvavě správnou cestou. Správně vychované dítě poslouchá docela samozřejmě.

 

Matčiny potíže s odstavováním

Je-li dítě odstavováno pomalu, nemívá maminka obvykle potíže. Někdy se však tvoří ustavičně mnoho mléka a když se prsy nevyprazdňují kojením, bývají ztvrdlé, bolestivé, napjaté a mléko po kapkách odtéká.

 

Mléko

Dítě pije stále plné mléko, ale množství cukru v mléce ponenáhlu zmenšujeme. Dávaly jsme na 100 g mléčné dávky 1 až 1 a půl kostky cukru, nyní dávejme nanejvýš 1 kostku. Až průběhem druhého roku budeme dávat dítěti mléko úplně neslazené.

Stále ovšem pamatujeme na to, že kravské mléko musí být pečlivě převařeno, zchlazeno a chováno v čistotě.

 

Spánek

Požadujeme stále, aby dítě spalo denně 15-16 hodin. … dítě je velmi čilé, proto je třeba, aby si dokonale odpočinulo ve spánku. Dlouhý, pevný a klidný spánek je pro dítě tak potřebný jako dobrá výživa.

V tomto stáří je však již dost dětí, tkeré usínají jen jednou během dne. Nenuťte tedy dítě ke spánku. Nechte je však ležet v klidu a nedovolte mu dovádět.

Je-li dítě zdravé, nakrmené a v čistých plenách, nedbejte jeho křiku a odejděte z pokoje nebo si ho prostě vůbec nevšímejte.

 

Dítě se zlobí a vzteká.

Jestliže se vaše dítě zlobí a vzteká, pak je to vinou vaší výchovy. Dobře vedené dítě je klidné a veselé. Jakmile však budete ve výchově nedůsledná, jednou povolíte, jednou ne, jakmile budete dítě dráždit a jakmile se sama před ním zlobíte, hádáte a vztekle jednáte, pak také vaše dítě bude zlobit. Když se už taková chyba stala, alespoň zachraňte, co se dá.

Některé dítě křičí tak náruživě, až zmodrá. Zadržuje totiž dech. Nebuďte tím poplašena, dítě se neudusí ani si neublíží. Křičí-li proto, že jste mu nevyhověla, nepovolte.

Jak přemoci takový záchvat? Zůstaňte klidná, zjistěte jen, zda dítě nemá vážnou příčinu k tomu, aby křičelo a pak je nechte samotné. Dejte je třeba do jiné místnosti nebo v létě za dveře. Vydržte to, jestliže dítě vydrží křičet půl hodiny.

 

Přívětivost.

Neukazujte přehnanou soustrast a zájem, když se dítě udeří, naopak povzbuďte je, aby tolik neplakalo.

 

Jedenáctý měsíc.

Mléko podáváme plné, tedy nezředěné, a oslazené jednou kostkou cukru na jeden šálek. Mléko zůstává základem dětské stravy. 

(► Matka přece není dobytek, aby produkovala mléko pro své dítě.)

 

Rodina a dítě

Domov má být pro dítě šťastným místem, kde je přívětivost a soulad.

 

Dvanáctý měsíc

Je důležité, aby se dítě naučilo dělat to, oč je žádáte.

… Potom dejte tváří a zrakem najevo, že skutečně vyžadujete to, co jste řekla a že to musí být vykonáno. Nezapomínejte, že rozkaz má být stručný. Podej mi housku je příklad správného rozkazu.

 

Spánek

Zachovávejte přesné doby spánku, jsou vašemu dítěti prospěšné jako výživa. Beze spánku a pravidelnosti spánku bylo by dítě rozčilené, nervózní, kňouravé a plačtivé, ba může pozbývat i chuti k jídlu.

 

Péče o dítě od patnáctého měsíce

Mléko v dětské výživě nelze ničím nahradit. Má být od zdravé krávy, má být čerstvé a pasterizované, a ještě je převaříme.

Dítě vyžaduje denně asi tři čtvrtě litru mléka.

 

(► Mateřské mléko je již minulostí, bylo nahrazeno umělým od zdravé krávy.)

 

 

 

 Stále ještě chcete získat jedničku od svého pediatra? 

JDE TO I JINAK!

 anebo inspiraci najdeme u jiných lidských společenství

A jaký je mezi těmito diametrálně odlišnými styly péče o dítě kruciální rozdíl? Ve druhém případě (1. odkaz, 2. odkaz) dítě o sebevědomí, sebejistotu, sebedůvěru a sebeúctu nikdy nepřijde, narodilo se s ní a čerpá z ní sílu a radost po celý život a díky tomu, že zažilo bezpodmínečné přijetí a lásku, dokáže rozdávat tento úžasný dar i ostatním. V prvním šoku dítěte dítě dostane dost najevo, že láska není zadarmo. Musí o ni bojovat. Dáme mu co nejdříve najevo, že nám nestojí ani za pochování. Nejlepší základna pro manipulaci - nechá manipulovat sám sebou a nezdráhá se manipulovat i lidmi ve svém okolí. Bude pro kousíček lásky a uznání ochotné vzdát se samo sebe a lhát, aby se vlíbilo. Bude bojovat o pozornost, jedničky, pochvaly, uznání. A samozřejmě později si může vybudovat novou pseudosebedůvěru, ale možná za cenu povyšování se nad ostatní, odsuzování nebo naopak s pocity méněcennosti, pokud neodpovídá představám ostatních. Velmi bolestná závislost. Není důležité, kdy to utrpení začalo, ale kdy skončí.

 A kdo by narážel na pochybnosti, že mu dle výhrůžek z knihy a od širokého okolí dítě přeroste přes hlavu, či se tak dokonce již stalo, jistě ocení tento rozhovor.


Copyright © 2019 Moudrá Kočka Rights Reserved.